Onderwerpen in de enquete

In de enquête komen juist die onderwerpen aan bod die direct van invloed zijn op de effectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid van uw organisatie. Daarnaast levert het interne klanttevredenheidsonderzoek belangrijke performance indicators op voor de klant- en kwaliteitsgerichtheid van de ondersteunende afdelingen binnen uw organisatie. Dit vanuit het perspectief van de medewerkers die hiermee vaak dagelijks te maken hebben. Zij zijn immers de interne klanten van ICT-afdeling, de afdeling Communicatie, de HRM-afdeling, etc. en daarmee afhankelijk van de service en kwaliteit die hun collega´s leveren.

 

De vragenlijst is zo opgezet dat de medewerkers worden gestimuleerd om niet alleen aan te geven hoe ze elk van de aspecten beoordelen maar ook om hun antwoorden toe te lichten, zodat er aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren komen.

.