Werkwijze

Onze werkwijze in zeven stappen:

1. Informatiefase

Met behulp van de online offerte optie op deze website wordt een vrijblijvende kostencalculatie gemaakt. U ontvangt tevens een informatiepakket waarmee u een goede indruk krijgt van de mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u ons ook bellen of we komen langs voor een persoonlijk advies over de meest geschikte aanpak.

2. Opdrachtverlening

Aan de hand van uw aanvraag maken wij een offerte op maat. Met de definitieve opdrachtverlening wordt u klant bij MICRA en stellen wij alles in het werk om van uw project een succes te maken.

3. Fine tuning

Wij nemen u zoveel mogelijk werk uit handen en doen een voorstel voor:

  • de tekst van de uitnodigingsbrief / e-mail
  • de vragenlijst tekst
  • de vragenlijst lay-out
  • de manier van rapporteren

Uiteraard wordt de definitieve inhoud in gezamenlijk overleg vastgesteld.

4. Verspreiding van uitnodigingen

Achtereenvolgens worden verstuurd:

  • de vooraankondiging van de enquete
  • de uitnodigingen (per e-mail bij een online enquete of per brief met papieren vragenlijst en retourenvelop)

Wie deze taken uitvoert, uw organisatie of wij, is afhankelijk van de gemaakte afspraken.

5. Uitvoering veldwerk

Gedurende de enqueteperiode (meestal 2 a 3 weken) heeft u toegang tot een actueel online responsoverzicht per afdeling. Een automatische reminder maakt deel uit van de internet enquete.

6. Rapportage

Afhankelijk van de methodiek en uw rapportagewensen ontvangt u binnen  enkele weken de rapportage. Deze geeft u inzicht in de scores van uw organisatie in vergelijking met andere, gaat in op de knelpunten en geeft u concrete aanbevelingen voor verbeteracties. Desgewenst verzorgen wij een presentatie bij uw organisatie.

7. Follow up

U ontvangt van ons een checklist met tips die u helpen bij het verbetertraject. Natuurlijk kan het onderzoek eenmalig worden uitgevoerd, maar het krijgt pas echt meerwaarde als u het periodiek (bijv. jaarlijks) herhaalt. Het effect van uw acties kan dan worden geëvalueerd met behulp van de effectmetingen. Verder is een meet- en verbetertraject succesvoller als het onderdeel uitmaakt van de beleidscyclus en (HRM-)jaarplannen binnen uw organisatie.