Onderwerpen klanttevredenheidsonderzoek

In de enquête komen juist die onderwerpen aan bod die direct van invloed zijn op de klanttevredenheid en -loyaliteit. Daarnaast levert het klanttevredenheidsonderzoek belangrijke performance indicators op voor de klantgerichtheid van uw organisatie. Dit vanuit het perspectief van degenen om wie uw organisatie draait, of in ieder geval zou moeten, draaien: uw klanten.

De vragenlijst is zo opgezet dat de klanten worden gestimuleerd om niet alleen aan te geven hoe ze elk van de aspecten beoordelen maar ook om hun antwoorden toe te lichten, zodat er aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren komen.

.