Vragenlijst medewerkersonderzoek

In de vragenlijst van het medewerkersonderzoek komen vooral de onderwerpen aan bod die direct van invloed zijn op de medewerkerstevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Daarnaast levert het onderzoek belangrijke performance indicators op voor het kwaliteitsniveau van uw organisatie. Dit vanuit het perspectief van degenen die daar dagelijks mee bezig zijn, uw medewerkers.


De vragenlijst van het medewerkersonderzoek is zo opgezet dat de medewerkers worden gestimuleerd om niet alleen aan te geven hoe ze elk van de aspecten beoordelen maar ook om hun antwoorden toe te lichten, zodat er aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren komen.

 

.